İthalat İçin Gerekli Evraklar İthalat İçin Gerekli Evraklar

     

İthalat İçin Gerekli Evraklar

1-Fatura
2-Banka Yazısı(Transfer Yazısı )
3-Navlun Faturası
4-ATR Veya EUR-1 Belgeleri (AT Ve EFTA.AKCT. S.T.A Yapılan Ülkeleri Için)
5-Menşei Şahadetnamesi (Gerekli Görüldüğü Hallerde)
6-Sigorta Poliçesi  ( Malın Sigortası Yapıldıysa )
7-Çeki Liste-Paket Listesi

8-Yatırım Teşvikli Olması Durumunda
A-Teşvik Belgesi Aslı
B-İthal Makina Techizat Listesi
C-KDV Istisna Yazısı(Ilgli Vergi Dairesinden Alınacak)
9-Dahilde Işleme Izin Belgesi Kapsamında Olması Durumunda  Belge Kopyası
*Malzemelerin müsaadeye tabi veya özel izin alınması gerekenler için bu belgelerin ibrazı şarttır.