İhracat İçin Gerekli Belgeler İhracat İçin Gerekli Belgeler

    

İhracat İçin Gerekli Belgeler

A-Firma Dosya Tescili Için Gerekli Olan Belgelerin Fotokopisi
B-Birlik Kayıt Müracat Formu
C-Taahhütname

2-Faturası

3-Çeki Listesi Veya Paket Listesi

4-ATR-Eur.1-Menşei Belgesi

5-Dahilde Işleme Belgesi Kapsamında Olması Durumunda Belge Fotokopisi

*Malzemelerin Müsaadeye Tabi Veya Özel Izin Alınması Gerekenler Için Bu Belgelerin Ibrazı Şarttır.