• İthalat İçin Gerekli Evraklar

          İthalat İçin Gerekli Evraklar 1-Fatura 2-Banka Yazısı(Transfer Yazısı ) 3-Navlun Faturası 4-ATR Veya EUR-1 Belgeleri (AT Ve EFTA.AKCT. S.T.A Yapılan Ülkeleri Için) 5-Menşei Şahadetnamesi (Gerekli Görüldüğü Hallerde) 6-Sigorta Poliçesi  ( Malın Sigortası Yapıldıysa ) 7-Çeki Liste-Paket Listesi 8-Yatırım Teşvikli Olması Durumunda A-Teşvik Belgesi Aslı B-İthal Makina Techizat Listesi C-KDV Istisna Yazısı(Ilgli Vergi Dairesinden...
  • İhracat İçin Gerekli Belgeler

         İhracat İçin Gerekli Belgeler A-Firma Dosya Tescili Için Gerekli Olan Belgelerin Fotokopisi B-Birlik Kayıt Müracat Formu C-Taahhütname 2-Faturası 3-Çeki Listesi Veya Paket Listesi 4-ATR-Eur.1-Menşei Belgesi 5-Dahilde Işleme Belgesi Kapsamında Olması Durumunda Belge Fotokopisi *Malzemelerin Müsaadeye Tabi Veya Özel Izin Alınması Gerekenler Için Bu Belgelerin Ibrazı Şarttır.
  • İş Akış Şeması

    İşlemlerin doğru ve hızlı şekilde ilerleyebilmesi için iş akış şemasını inceleyebilirsiniz.