Gümrük Müşavirliği Nedir? Gümrük Müşavirliği Nedir?

Gümrük Müşaviri Kimdir?

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine Gümrük Müşaviri denilmektedir. Gümrük Müşavirlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225. maddesinin 1’inci fıkrasında, dolaylı temsil yoluyla gümrük işlemlerini takip edip sonuçlandırabileceği belirtilmiştir.

Gümrük Müşavirliği sanıldığının aksine yeni bir meslek dalı değildir. Gümrük Müşavirliği mesleği ülkemizde 1909 yılından bu yana var olan bir meslek dalıdır. Ülkemizde nüfusun hızla yükselmesi sebebiyle iş arayanlar, gelecek planlaması yapanlar kendilerini bilindik mesleklerin aksine, geleceği olan, fazla talebin olmadığı meslek dallarına yönelmektedirler. Gümrük müşavirliği de bu meslekler arasında kendisine yer bulmaktadır. Gümrük müşavirliği mesleği popüler meslekler arasında yer almamaktadır. Ancak iş olanakları bu meslek dalında yine bilinenin aksine oldukça fazladır.

Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?

Gümrük müşavirliği mesleği, günümüzde dış ticaret sektörü ile ilgili olarak faaliyet gösteren ülkemizin en önemli sektörlerinden birisi haline geliştir. Gümrük müşavirleri, günümüz itibariyle yaklaşık 50 bin ithalat şirketi ile 30 bin ihracat şirketinin büyük bölümünün gümrük işlemlerini dolaylı temsil yöntemiyle takip ederek, sonuçlandırarak dış ticaret sektörüne hizmet vermektedirler. Gümrük müşavirlerinin ve gümrük müşavir yardımcılarının görevleri ve sorumlulukları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

Gümrük İşlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken diğer vergilerin (KDV, ÖTV… vb) doğru olarak tahsil edilmesini sağlamak,
Dış ticaret alanında faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmeti vermek