İthalat İşlemleri

İTHALAT İŞLEMLERİ

• İthalat Konusu Emtia İle İlgili G.T.I.P Belirlenmesi.
• İthalat Konusu Eşyanın Küşadı Ve Tespitinin Yapılması.
• T.C.G.B. Yazılımı, Onayı, Muayenesi, Tespitinin Yapılması.
• Emtiada Hasar, Eksiklik Veya Yanlışlık Var İse Tutanak Tanzim Ettirilmesi.
• Vergi, Resim, Harç, Fon, Ceza vb. Hesaplanması Ve Yatırılması.
• Ödemeler İle İlgili Bloke Çek, Teminat, vs. Almak.
• Ardiye, Mesai vs. Ödemeleri Yapmak
• Eşyaların Geçici Depolama, Antrepo vb. Yerlerden Çekilmesi, Dahili Nakliyesi Ve Firmaya Teslim İşlemleri.
• İthalat Konusu Her Tür Danışmanlık Ve Lojistik Hizmetler.
• Aktarma Ve Transit İşlemleri
• ATA KARNELİ İthalat İşlemleri
• Depo Olarak Yatırılan Nakit, Teminatın Çözümü İşlemleri.
• Kontrol Belgesi, TSE Belgesi Sevk Temini İşlemleri.
• İthalat Konusu Eşyanın İsteğe Bağlı Olarak Sigortalanması.